ANA SAYFASemâ ve Tasavvuf Musiki ToplulugumuzETKiNLiKLERiMiZMEVLEViHANENiN TARiHCESiMEVLEViHANENiN POST DEDELERiHÜSEYiN CAHiTSOY AGACIESKiSEHiR TARiHiUNESCO ve ULUSLARARASI MEVLANA VAKFINASIL GÖNÜLLÜ OLURUM?iLETiSiMVAKIF SENEDi
PROJELERİMİZ: 2010-2017

2015-2017 PROJELERİMİZ:

Eskişehir Mevlevihanesi Müzesinin kurulması ve Eskişehir Mevlevihanesi tarihcesinin belgesel filminin çekilmesi.   

25-27 Ağustos 2014 tarihleri arasında “Dinler Ve Kültürler Arası Diyalog ve Müzik İle İletişim Gençlik Çalıştayı”

DSCN1221.JPG 

 

25-27 Ağustos 2014 tarihleri arasında “Dinler Ve Kültürler Arası Diyalog ve Müzik İle İletişim Gençlik Çalıştayı”, UNESCO Dünya Kültür Mirası Kapsamına alınan Kurşunlu Külliyesi’nde gerçekleştirildi.

Çalıştaya Türk gençlerinin yanısıra, Almanya, Kolombiya, İran, Sudan, Yemen, Çin  vb. 15 farklı ülkeden, farklı dinler ve kültürlerden, 17-29 yaş arası yaklaşık 50 genç katıldı. 3 gün süren çalıştay uzmanlar eşliğinde Türkçe ve İngilizce olarak gerçekleştirildi. Çalıştayın sonuçları 27 Ağustos 2014 tarihinde Odunpazarı Kültür Merkezinde, katılımcılara sunuldu.

Çalıştayın ana teması farklı din ve kültürlerden gelen gençleri bir araya getirerek dinler ve kültürler arası diyaloğu sağlamaktı. Ayrıca bu amacın doğrultusunda müzik ile iletişim ve diyalog konuları da işlendi. Dinler ve kültürler arası diyalog resim, yazı ve işaret ile anlatılmaya çalışıldı ve sonuçları izleyicilere sunuldu.

Mevlevi müziğinde kullanılan ney, kudüm vb. enstrümanlar katılımcılara tanıtıldı ve bu enstrümanlar diğer müzik enstrümanlarından gitar, keman vb. ile doğaçlama bir kombinasyon ortaya çıkarıldı. Bu ortak müzik  performansı katılımcılara ve davetlilere sunuldu.
Ayrıca katılımcılara,  Mevlevi Sema Töreninin ne olduğu, sembollerin ve tören adabının anlamları tanıtıldı. Sema çalışmasının nasıl yapıldığı örneklerle anlatıldı.

İlk gün, Anna Lindh Avrupa Akdeniz Kültürlerarası Diyalog Vakfı Türkiye Ağı, ve Eskişehir Mevlevihanesi Kültür Derneği’nin tanıtımları yapıldı.
Son gün katılımcı gençler yaptıkları çalışmaları kendi yorumlarıyla Odunpazarı Kültür Merkezinde izleyicilere sundu.
Çalıştay sırasında gençler, tarihi Odunpazarı bölgesi ve Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen Balmumu Müzesini gezdiler.

Çalıştay, Anna Lindh Avrupa Akdeniz Kültürlerarası Diyalog Vakfı Türkiye Ağı, Eskişehir Mevlevihanesi Kültür Derneği ve Tepebaşı Belediyesi’ nin desteği ile hazırlandı. Tüm katılımcı ve destekcilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

ODUNPAZARI SİT ALANI SÖZLÜ TARİH PROJESİ (2011-2014)

curukoglu005.JPG
ALİ İHSAN ÇÜRÜKOĞLU 5.2009

Temmuz 2011 de başlayan bu proje, Derneğimizin girişimi ile Anadolu Üniversitesi  Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü tarafından devam ettirilmektedir. Bu proje, Odunpazarı sit alanının sözlü tarihini kayıt altına almayı ve kitaplaştırmayı planlıyor.

2011-2014 yılları boyunca sürecek olan bu çalışmada, Eskişehir’in Odunpazarı bölgesinin yedi mahallesini kapsayan bölümünün toplumsal tarihinin mekânsal farklılaşması çözümlenecektir. Bu bölge Karapınar, Akcami, Paşa, Cunudiye, Orta, Şarkiye ve Dede Mahallelerinden oluşmaktadır.

Odunpazarı bölgesi, Eskişehir’in mekânsal örgütlenmesinde ilk yerleşim alanı olması nedeniyle tarihsel yapıları barındırmaktadır.  Bölgede hayatını sürdürmüş ve sürdürmekte olan kişilerin, yaşam deneyimleri aracılığıyla bölgenin ve Eskişehir Mevlevihanesi'nin tarihinin anlaşılabilmesi için, yaşamının önemli bir kısmını bu bölgede geçirmiş kişilerle sözlü tarih görüşmeleri yapılacaktır.

 Eskişehir'de ilk kez olarak bu proje, sözlü tarih araştırmalarını bir kültür belgeseli olarak hayata geçirmeyi amaçlamaktadır.

 Proje Başkanı: Yd. Doç. Dr. Nadide Karkıner ve assistanı Ayşın Koçak Turhanoğlu-  Esk. Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fak. Sosyoloji Böl.

KURŞUNLU KÜTÜPHANESİ 02 Nisan 2010'da hizmete açıldı

09012.jpg
Kursunlu Kütüphanesi

Zaman içindeki bir çok işlevinin yanı sıra sıbyan mektebi olarak da kullanılmış olan bu yapı, 2010 tarihinde derneğimiz tarafından Kurşunlu Kütüphanesi olarak hizmete açıldı. 

Gönüllülerimiz tarafından açık tutulan Kurşunlu Kütüphanesi, Hz. Mevlana' nın eserlerini, onun hakkında ve Mevlevilik hakkında yazılmış kitapları ve tüm inançları içeren eserleri bir çatı altında toplamaya ve mevlevihanenin tarihcesini tanıtmaya yöneliktir. Kütüphanede genç okuyuculara hitap eden kitapların yanı sıra, Türk Tasavvuf Musikisi CD koleksiyonu ve ESkişehir Tarihi hakkında bir bölüm de yer almaktadır.

Kurşunlu Kütüphanesi’ne bağış yapan üye ve dostlarımıza teşekkür ederiz.
Ali Canip Olgunlu
Cem Siyahi
Deniz & Selçuk Erden
Erdağ Duru
Ergun Duru
Erol Tabanca
Gülhiz & Ali Vardar
Gülru & Bülent Paksoy
Levent Şen 
Mustafa Gündoğan
Nişvan Kabakcı
Pan Yayıncılık
Sema Sakarya
Semra Çullu
Semra Özümerzifon & Mehmet Arda
Eskişehir Mevlevihanesi Kültür Derneği Üyeleri