ANA SAYFASemâ ve Tasavvuf Musiki ToplulugumuzETKiNLiKLERiMiZMEVLEViHANENiN TARiHCESiMEVLEViHANENiN POST DEDELERiHÜSEYiN CAHiTSOY AGACIESKiSEHiR TARiHiUNESCO ve ULUSLARARASI MEVLANA VAKFINASIL GÖNÜLLÜ OLURUM?iLETiSiMVAKIF SENEDi

GÖNÜLLÜ OLUN, ESKİŞEHİR' E HİZMET İÇİN

 Picture7.jpg

GÖNÜLLÜLÜK NEDİR:

Gönüllülük, bir bireyin maddi karşılık ve başka bir çıkar beklentisi içinde olmadan; ailesi ya da yakın çevresi dışındaki bireyler için; toplumun yararına olduğu düşünülen bir hedefe ulaşmak için; kendi isteği ile veya ihtiyaç doğrultusunda, toplumsal girişim bünyesinde yer alarak sürdürdüğü faaliyetler olarak tanımlanabilir.

 Gönüllülük etiği, hepsi de yaşam kalitesine anlamlı şekilde katkıda bulunan, dayanışma, aidiyet, karşılıklı güven ve güçlendirme gibi değerleri barındırmaktadır.

 • Gönüllülük, hayatı daha çok sevmektir.
 • Gönüllülük, çözümü başkasından beklemek değil, bireysel gücünü çözüm bulmak için kullanmaktır.
 • Gönüllülük, karşılık beklemeden sevmektir.
 • Gönüllülük, bilinçtir, sorumluluktur.
 • Gönüllülük, iç huzurdur, mutluluktur.
 • Gönüllülük, güven kazanmak, dürüstlüktür.
 • Gönüllülük, paylaşmayı öğretebilmektir.
 • Gönüllülük, kendine "ben iyi bir örnek miyim?" diye sormaktır.
 • Gönüllülük , EMEV Kültür Derneği Ailesinin bir parçası gibi hissedebilmektir.

BAĞIŞCIMIZ OLUN

26.06.2006 da kurulan derneğimiz, Eskişehir Mevlevihanesi Külliyesi'nin korunması ve yaşatılması ile manevi ve kültürel mirasın yaşatılması, korunması ve geliştirilmesi için gereken maddi ve manevi desteğin sağlanması; hem Türkiye’de, hem de uluslararası toplumlarda kültürün doğru olarak tanıtılması ve gelecek nesillere doğru olarak aktarılması için çalışan bir sivil toplum kuruluşudur.

 • - Çalışma İlkeleri : Dernek çalışmalarını yürütürken din, dil, ırk, cinsiyet, etnik, milli ve kültürel ayrımcılıktan ve her türlü önyargıdan uzak durmayı; farklı ülkelerden insanlar arasında sevgiye dayalı karşılıklı hoşgörü, barış ve dostluğu temel alan bir yaklaşımı titizlikle gözetir.
 • - Çalışma Alanları ve İşbirliği Yaklaşımı: Dernek toplumsal işlev ve amaçlarını, her türlü araştırma, eğitim ve kütüphanecilik-arşivcilik etkinliği ile basılı yayın, elektronik yayın, belgesel film, radyo ve televizyon programları, alanında sanat ve edebiyat ürünleri üretimi, müzecilik-sergicilik, kültür turizmi ve benzeri çalışmalar yaparak, yaptırarak ya da yapılmasını destekleyerek gerçekleştirir. İşlevlerini yerine getirmek üzere yarışmalar, çalışmalar düzenler, ödüller verir, verilmesini sağlar. Yurtiçinde ve yurtdışında paralel çalışmalar yapan tüm kişi, grup, girişim ve kuruluşlarıyla  da çalışır.
 • - Örgütlenme İlkeleri: Dernek işleyiş ve yönetimini öncelikle gönüllü katkı temeli üzerine kurar.
 • - Amaçlarımız: Eskişehir Mevlevihanesi Külliyesinin korunması; manevi ve kültürel mirasın yaşatılması, korunması, tanıtılması ve geliştirilmesi için gereken maddi ve manevi desteğin sağlanması ve Odunpazarı sit bölgesine kültür turizmi için destek verilmesi.GÖNÜLLÜ BAŞVURU FORMU

Kimlik Bilgileri
Ad:
Soyad:
Email adresi:
Eğitim Bilgisi:
Telefonlar:
Sizin Önerdiğiniz veya Yapmak İstediğiniz İşler:
Destek verebileceğiniz gönüllülük alanları:
Haberleşme:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eskişehir için çok önemli bir yeri olan derneğimizin işlevlerini yerine getirebilmesi, üye aidatları ve yapılan bağışlara bağlıdır. İsteyen herkes arzu ettiği miktarda bağış yapabilmektedir. Böylece derneğimiz, gençlerimizin desteklenmesini ve projelerin gerçekleştirilmesini mümkün kılmaktadır.
 
Gençlerimize ve Eskişehir tarihine verilen destekte sizin de payınız olsun isterseniz, projelerimizden birine bağışta bulunabilirsiniz.
 
Bağışlarınız için:
Eskişehir Mevlevihanesi Kültür Derneği ESKİŞEHİR
İŞBANK Porsuk Şubesi -4403 
Hesap no: 0821 692
IBAN:  TR850006400000144030821692 
 
bagisnasilyapilir.jpg